تجهیزات زمین های بازی شرکت بین المللی بازرسی فنی شنتیـا گستـر فراز

بازرسی تجهیزات زمین های بازی

شرکت بین المللی بازرسی فنی شنتیـا گستـر فراز با اخذ گواهینامه بازرسی ازسوی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، سازمان ملی استاندارد ایران،  بازرسی تجهیزات زمین بازی و بدنسازی را به شرح ذیل انجام می دهد:

  • بازرسی وسایل و تجهیزات زمین بازی در حین بهره برداری و بازرسی ادواری بر اساس استانداردهای ملی ۶۴۳۶
  • بازرسی وسایل و تجهیزات بدنسازی ثابت برای فضاهای عمومی در حین بهره برداری و بازرسی ادواری بر اساس استاندارد ملی ۱۶۱۱۰
بازرسی تجهیزات زمین های بازی

بازرسی تجهیزات زمین بازی

فرایند بازرسی وسایل و تجهیزات بازی پارک ها شامل بخش های متعددی می باشد که بخش مشترک آنها الزامات ایمنی عمومی می باشد و به غیر از الزامات ایمنی عمومی برای انواع تجهیزات زمین بازی، الزامات ویژه هر نوع تجهیز باید مورد بررسی قرار گیرد که به شرح زیر می باشد:

۱- الزامات ایمنی عمومی

۲- انواع تاب

۳- انواع سرسره

۴- کابل های نقاله

۵- چرخ و فلک ها

۶- تجهیزات نوسانی

۷- سرسره های سقوطی

۸- استخر توپ

۹- سازه های مشبک فضایی

بازرسی تجهیزات زمین های بازی

بازرسی تجهیزات بدنسازی

فرایند بازرسی وسایل و تجهیزات بدنسازی برای فضاهای باز عمومی شامل بخش های متعددی می باشد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- بررسی مواد استفاده شده در ساختار تجهیزات بازی

۲- بررسی استحکام ساختاری تجهیزات

۳- بررسی پرداخت سطح تجهیزات

۴- بررسی الزامات وزنه ها و وسایل مقاومتی

۵- بررسی الزامات داخل و خارج شدن به تجهیزات

۶- بررسی اجزای مصرفی قابل تعویض مثل یاتاقان ها

۷- بررسی فضای تمرین

۸- بررسی ابعاد سطح حرکت

توانمندی های واحد بازرسی تجهیزات زمین بازی و بدنسازی:

  • بازرسی وسایل و تجهیزات زمین بازی در حین بهره برداری و بازرسی ادواری بر اساس استانداردهای ملی ۶۴۳۶
  • بازرسی وسایل و تجهیزات بدنسازی ثابت برای فضاهای عمومی در حین بهره برداری و بازرسی ادواری بر اساس استاندارد ملی ۱۶۱۱۰