تدوین استاندارد شرکت بین المللی بازرسی فنی شنتیـا گستـر فراز

تدوین استاندارد

شرکت بین المللی بازرسی فنی شنتیـا گستـر فراز با اخذ پروانه کارشناس استاندارد (اشخاص حقوقی)، صلاحیت تهیه پیش نویس استانداردهای ملی را از سوی سازمان ملی استاندارد ایران از سال ۱۳۹۴ در زمینه های ذیل کسب نموده است:

 • خدمات
 • حمل و نقل
 • محیط زیست
 • مدیریت کیفیت
 • خودرو و نیروی محرکه
 • مکانیک و فلزشناسی
 • اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
 • انرژی
 • برق و الکترونیک
 • صنایع شیمیایی
 • مهندسی پزشکی
 • معدن و مواد معدنی
 • تجهیزات و فرآورده های نفتی
 • ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان
توانمندی های واحد تدوین استاندارد:­

این واحد با داشتن بیش از ۱۰ دبیر در تخصص های مذکور آمادگی تهیه پیش نویس استاندارد های ملی ایران را داراست.

سوابق اجرایی واحد تدوین استاندارد:­

برخی استانداردهای ملی تدوین شده توسط شرکت به شرح جدول ذیل می باشد: